ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

คุณหมอผู้เสริมสร้าง รักษาเพื่อผู้ป่วยในชนบท

วีดีโอถัดไป

สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์ชั้นนำในวงการศิลปะและอาหาร

คิดบวก

คุณหมอผู้เสริมสร้าง รักษาเพื่อผู้ป่วยในชนบท

พบกับผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ นายแพทย์หนุ่มอนาคตไกลผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุมเทที่จะกลับไปเพื่อรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บ้านเกิด โดยเฉพาะน้องๆที่เกิดมามีความผิดปกติทางด้านใบหน้า จนปัจจุบันสามารถจัดตั้งศูนย์เพื่อดูแลรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า หนึ่งเดียวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในรายการ ‘คิดบวก’

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น.

691