ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

คุณหมอรางวัล 2018 United Nation Publice Service Award Winners จากองค์การสหประชาชาติ

วีดีโอถัดไป

คิดบวก - ดนตรี ลมหายใจ ชีวิต พลังแห่งเสียงประสาน

คิดบวก

คุณหมอรางวัล 2018 United Nation Publice Service Award Winners จากองค์การสหประชาชาติ

รายการ ‘คิดบวก’ วันนี้  พบกับ แพทย์หญิงนักคิด  นักวิจัย  แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม แพทย์หญิงผู้ริเริ่มโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นที่จะเป็นโรค ถึงแม้วัยที่มากขึ้นแต่ด้วยความตั้งใจทำให้ท่านไม่หยุดที่จะเรียนรู้และคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ แม้งานจะเหนื่อยแต่สิ่งที่ทำกลับทำให้มีความสุข เพียงเพื่อขยายผลงานสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของสตรี

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น

50