คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

มองมุมบวกกับเหตุการณ์มหาวิหารนอเทอดัม

วีดีโอถัดไป

สองพี่น้องร่วมสร้างฝัน ก้าวสู่นัก CG มืออาชีพ

คิดบวก

มองมุมบวกกับเหตุการณ์มหาวิหารนอเทอดัม

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ มหาวิหารนอเทรอดาม ที่มีอายุกว่า 850 ปี มหาวิหารแห่งนี้เป็นที่บอกเล่าเรื่องราวทางอารยธรรม ต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของประชาชน แต่ในทางกลับกันกลับมีมุมบวกที่ทำให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสกับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกครั้ง หลังจากเกิดปัญหาต่างๆภายในประเทศ มาร่วมวิเคราะห์มุมบวกจากเหตุการณ์ครั้งนี้กับ ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นักวิชาการอิสระ ทางด้านศาสนวิทยา

views-icon 9