ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ถอดบทเรียนจากเหตุระเบิดศรีลังกา

วีดีโอถัดไป

เรียนรู้ เข้าใจ โรคซึมเศร้า

คิดบวก

ถอดบทเรียนจากเหตุระเบิดศรีลังกา

ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมุมมองในเหตุระเบิดที่ประเทศศรีลังกา เหตุการณ์นี้เป็นเหตุก่อการร้ายขนาดใหญ่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในศรีลังกานับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดสงครามกลางเมือง
 

19