ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

โรงเรียนต้นไม้สร้างคนรักษ์ ดูแลต้นไม้

วีดีโอถัดไป

อาสายุวกาชาด ให้อะไรมากกว่าที่คิด

คิดบวก

โรงเรียนต้นไม้สร้างคนรักษ์ ดูแลต้นไม้

ผศ.สิรินทรา วัณโณ  อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตย์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการอบรมโรงเรียนต้นไม้ เพื่อส่งเสริมให้มี “หมอต้นไม้ หรือ รุกขกร” ที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ให้ถูกวิธี และสร้างสำนึกให้คนเห็นความสำคัญของการดูและต้นไม้ให้คงอยู่กับบ้านเมืองเราตลอดไป

19