ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ภูมิใจที่ได้เป็นเกษตรกร ตั้งใจกลับไปพัฒนาบ้านเกิด

วีดีโอถัดไป

ธรรมบันดาลใจ ใช้ฟันฝ่ามรสุมชีวิต

คิดบวก

ภูมิใจที่ได้เป็นเกษตรกร ตั้งใจกลับไปพัฒนาบ้านเกิด

จากความฝันและความตั้งใจที่ต้องการสานต่อธุรกิจทางด้านเกษตรของครอบครัวทำให้ น้องแนน วราภรณ์ มงคลแพทย์ Young Smart Farmer เจ้าของแบรนด์ “บ้านหมากม่วง” แห่งอำเภอเขาใหญ่ เรียนต่อทางด้านเกษตร เพราะอยากกลับไปต่อยอด กิจการสวนมะม่วงของครอบครัว และเมื่อเรียนจบจึงได้ตัดสินใจกลับมาพัฒนาธุรกิจของที่บ้าน จากที่ขายส่งมะม่วงแค่ที่ตลาดสี่มุมเมืองเพียงอย่างเดียว ได้พัฒนาคุณภาพของมะม่วงจนสามารถส่งออกได้ และทำตามความฝันของตัวเองด้วยการเปิด Farm shop ในชื่อ บ้านหมากม่วง

28