ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เส้นทางชีวิตนักวิชาการเพื่อสังคม

วีดีโอถัดไป

เหตุกราดยิงเกือบทั้งหมดในสหรัฐฯ ล้วนเกิดจากปัญหาภายใน

คิดบวก

เส้นทางชีวิตนักวิชาการเพื่อสังคม

11