ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ทำอย่างไรเมื่อถูกเลิกจ้าง

วีดีโอถัดไป

ร่วมมือร่วมใจแก้ไขน้ำท่วมโลก

คิดบวก

ทำอย่างไรเมื่อถูกเลิกจ้าง

วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายเจเนอเรชั่น หลากหลายวัย ที่ถึงแม้จะต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ช่องว่างระหว่างวัยอาจจะทำให้คนในสังคมมีความคิด การตัดสินใจ และเรื่องอื่นๆ ไม่เหมือนกัน หากทำความเข้าใจคนแต่ละช่วงวัย เปิดใจยอมรับโลกทัศน์ใหม่ๆที่กว้างขึ้น ก็สามารถเห็นช่องทางที่หลากหลายที่จะทำให้อยู่ได้ในสภาพสังคมปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีความสุขได้ ร่วมเปิดมุมคิดบวก รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

views-icon 131