คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ความสุขของผู้พิทักษ์เด็ก

วีดีโอถัดไป

ปรับสมดุลร่างกายด้วยน้ำผลไม้

คิดบวก

ความสุขของผู้พิทักษ์เด็ก

คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ผู้หญิงที่ทุ่มเท เสียสละทำงานเพื่อเด็กๆมากว่า 22 ปี โดยตลอดเวลาได้ทำงานเป็นผู้พิทักษ์ ช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการคุ้มครองทั้งในด้าน สิทธิ สวัสดิภาพ รวมถึงได้รับการพัฒนาฟื้นฟู ให้การช่วยเหลือทั้งทางกฎหมายและดำเนินการเพื่อให้เด็กได้รับการเยียวยาให้มีชีวิตที่ปลอดภัยมีความสุขและกลับไปมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อีกครั้ง ผ่านโครงการต่างๆที่ทางมูลนิธิฯได้คิดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

views-icon 48
views-icon 48

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline