คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เส้นทางสายชา ไร่ชาแห่งแรกบนดอยแม่สลอง

วีดีโอถัดไป

สร้างความสุขแบบง่ายๆ กับหมอเอิ้น พิยะดา

คิดบวก

เส้นทางสายชา ไร่ชาแห่งแรกบนดอยแม่สลอง

คุณรุ่งโรจน์ ลิมปะนะพฤกษ์ ประธานบริษัทชา 101 จำกัด อ.แม่สลอง จ.เชียงราย  ผู้ที่ร่วมสร้างไร่ชา 101 โดยไร่ชาแห่งแรกบนดอยแม่สลอง โดยในยุคก่อนมีการปลูกผิ่นกันแพร่หลาย กระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาถึงได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านหันไปประกอบอาชีพอื่นแทนการปลูกฝิ่น ภาพของดอยแม่สลองในวันนี้จึงเต็มไปด้วยแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชาที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้คนในแถบนี้ รวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงรายจนถึงทุกวันนี้

views-icon 14