คิดบวก

อ.มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ กับแนวคิดจัดตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติ

คิดบวก

อ.มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ กับแนวคิดจัดตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติ

วีดีโอถัดไป

คุณนุช อรนุช เลิศกุลดิลก กับโครงการ forOldy

คิดบวก

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

อ.มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2555  ผู้สร้างสรรค์สร้างงานวรรณกรรมมากว่า 40 ปีและยังเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อที่จัดพิมพ์หนังสือคุณภาพ โดยมีแนวคิดจัดตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติ หวังพัฒนาระบบหนังสือทั้งระบบ เป็นผู้สร้างหลักสูตรบรรณาธิการศึกษาและวิชาหนังสือขึ้นในมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการเกี่ยวกับหนังสือเพื่อปลูกฝังการรักการอ่านไปสู่เยาวชนตลอด แม้จะมีคนอ่านหนังสือน้อยลง แต่ครูหนังสือผู้นี้ก็ยังสู้ไม่ถอย และยังเปิดโอกาสให้ผู้มีดวงตาพิการเป็นนักเขียนหนังสือ  เพื่อสร้างนักเขียนหน้าใหม่ให้เกิดขึ้นใรวงการหนังสือเมืองไทย

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline