คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

โรงบ่มอารมหณ์สุข อาสาปันเวลา สร้างความสุข

วีดีโอถัดไป

คุณหมอผู้เสียสละ เพื่อความสุขของครอบครัว

คิดบวก

โรงบ่มอารมหณ์สุข อาสาปันเวลา สร้างความสุข

คุณนุ้งนิ้ง  จิระพงค์ รอดภาษา จิตอาสาโรงบ่มอารมณ์สุข และนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่นอกจากภาระหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภัยอันตรายจากรังสีต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการเสียสละ แรงกายและแรงใจ เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมในรูปแบบของการเป็นจิตอาสา ที่ไม่ได้หวังเพียงแค่ให้การช่วยเหลือ แต่ยังแบ่งปัน และคอยสร้างอารมณ์แห่งความสุขแก่ผู้คนตามพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านการได้ทำกิจกรรมจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือชื่อเสียง ซึ่งการได้แบ่งปันนี้ ถือเป็นความสุขที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้

views-icon 9
views-icon 9