สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

 มหาสมุทรสีขาว

วีดีโอถัดไป

ชายหาดหลังห้องแห่งความลับ

สารตั้งต้น

มหาสมุทรสีขาว

ฤดูหนาวกำลังจะเริ่มขึ้น อาจทำให้เราลืมความร้อนที่แผดเผาในช่วงฤดูร้อน เดือนเมษายนที่ผ่านมา เป็นช่วงร้อนที่สุดของปี และมีปรากฎการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั้นคือ ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ซึ่งเป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อน ทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ต่างเผชิญกับภาวะนี้  ปรากฎการณ์นี้สร้างความเสียหายให้กับแนวปะการังของไทยไปเท่าไหร่ และ เราจะรอดจากวิกฤตินี้ได้อย่างไร

views-icon 297
views-icon 297