สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

โค้งไม่เข้า ที่เขาโพธิ์

วีดีโอถัดไป

“เมือง” ขวางน้ำ

สารตั้งต้น

โค้งไม่เข้า ที่เขาโพธิ์

ร้อยละ 62 ของอุบัติเหตุในช่วงปีที่ผ่านมา มีสาเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันตัวเลขนี้ยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ถึง ร้อยละ 14 หลายคนตั้งข้อสังเกตเรื่องสภาพถนน ที่ตั้งอยู่บนทางขึ้นเขา ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ คือส่วนสำคัญที่ทำให้ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ  อย่างเช่นที่ บริเวณศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ รอยต่อระหว่างจ.ประจวบคีรีขันธิ์ ก่อนเข้าสู่จ.ชุมพร เป็นที่ที่ขึ้นชื่อว่าเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ เคยมีอุบัติเหตุที่โค้งนี้ หลายครั้งต่อวัน จนหลายคนตั้งข้อสังเกตเรื่องสภาพถนน ที่ตั้งอยู่บนทางขึ้นเขา ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ คือส่วนสำคัญที่ทำให้ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ  อะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โค้งนี้ ขึ้นชื่อว่าโค้งอันตราย

views-icon 1.56k
views-icon 1.56k