สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

"ครู" กำลังเดินทาง

วีดีโอถัดไป

เด็กสองล้อ ชีวิตเดิมพัน

สารตั้งต้น

"ครู" กำลังเดินทาง

สัมผัสชีวิตหัวใจของความเป็นครู ที่เกี่ยวโยงกับคุณภาพการศึกษาของเด็ก ใน 2สถานที่ ที่หนึ่งเป็น “ครูอาสา” ที่เสียสละเข้าไปให้ความรู้กับเด็กๆ ชายแดนทางภาคเหนือ ที่การศึกษาเข้าไม่ถึง เพราะเงื่อนไข ความทุรกันดาร กับอีกหนึ่งแห่งคือ ชายแดนภาคใต้ ที่ครูในพื้นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบ ยังต้องรับมือกับความเสี่ยง และต่อสู้เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของเด็กดีขึ้น

สารตั้งต้น ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36

views-icon 904
views-icon 904