สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

แดนขยะ

วีดีโอถัดไป

สารตั้งต้น 2018

สารตั้งต้น

แดนขยะ

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษสรุปไว้จนถึง 22 สิงหาคมปีนี้ ไทยมีขยะที่ตกค้างกว่า  27 ล้านตัน โดยเฉลี่ยมีขยะเกิดขึ้นวันละกว่า 7 หมื่นตัน   แม้ที่ผ่านมารัฐบาลหลายยุคจะมองเห็นปัญหาเหล่านี้และมีนโยบายแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย จนถึงล่าสุดเกิดปรากฎการณ์ขับเคลื่อนร่วมกันทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ลดการใช้ถุงพลาสติก แต่นั่นเกิดขึ้นเพราะปริมาณของขยะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในภาวะวิกฤตด้านการจัดการ ประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างไร นี่คือสารตั้งต้นที่เรากำลังตั้งคำถาม 

views-icon 93