สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

กรุงเทพฯ 2.5

วีดีโอถัดไป

หมู่บ้านสารพิษ

สารตั้งต้น

กรุงเทพฯ 2.5

2.5 ไม่ครอน หรือ PM2.5 คือ อนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ออกอาละวาดไปทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์วิกฤติติดต่อกันหลายวัน ทำให้ทางการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ โรงเรียนถูกสั่งปิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพ่นละอองน้ำ ตรวจควันดำ เพื่อหวังบรรเทาเหตุการณ์ ท่ามกลางคำถามว่า แท้จริงแล้ว เรามีกฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานรัฐจัดการปัญหานี้ แต่ได้ถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพหรือไม่ ถ้าคำตอบ คือ ไม่ ... ก็คงเป็นเพราะมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ การใช้สภาพบังคับ ทำได้ยาก ปัจจัยนั้นคืออะไร นี่คือสารตั้งต้น ที่เรากำลังตั้งคำถาม

views-icon 194
views-icon 194