สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

กัญชา ยา ความหวัง

วีดีโอถัดไป

“นายกรัฐสภา”

สารตั้งต้น

กัญชา ยา ความหวัง

21 พ.ค.นี้ จะหมดเขตการขอใบครอบครองกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ ซึ่งตอนนี้มีผู้ยื่นขอไปแล้วกว่าสองหมื่นคน หลักฐานสำคัญนอกจากใบรับรองแพทย์ คือภาพการมีกัญชาเก็บ บางคนมีแค่ยากัญชา แต่พบว่าส่วนมากมีการปลูกกัญชาแล้ว ในกระถางบ้าง เอาลงดินบ้าง บางคนถึงขนาดเตรียมพื้นดินเพาะปลูก เพราะเข้าใจกันว่าอนาคตกัญชาจะกลายเป็นพืชทำรายได้ขายกับรัฐ แต่เรื่องนี้ทางการเพิ่งออกมาปฏิเสธ "อย่าเพิ่งฝันไกล" 
รัฐจะมีคำตอบให้พวกเขาอย่างไร กัญชาจะปลูกได้เสรีหรือไม่ หรือ ผู้ป่วยจะเข้าถึงยากัญชาได้อย่างไร ติดตามได้ในสารตั้งต้น ตอน กัญชา ยา ความหวัง 

views-icon 446
views-icon 446