สารตั้งต้น

โรงพยาบาล(ไม่)เลือกสัญชาติ

สารตั้งต้น

โรงพยาบาล(ไม่)เลือกสัญชาติ
สารตั้งต้น

วีดีโอถัดไป

“น้ำอภิเษก”

สารตั้งต้น

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

เมื่อปัญหาเรื่องสัญชาติเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนในพื้นที่แนวชายแดนไทย  เข้าไม่ถึงการรับบริการสาธารณสุข การรักษาตามหลักมนุษยธรรมจึงไม่สามารถปฏิเสธได้  ในทางตรงข้าม การให้บริการกับกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ หลักประกันสุขภาพใดๆ กลายเป็นปัญหาที่โรงพยาบาลชายแดน ต้องเผชิญ โดยเฉพาะการแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ป่วย  

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline