ศุกร์ เวลา 22.00 -22.30 น.

คนสู้ไฟ

วีดีโอถัดไป

โรงพยาบาล(ไม่)เลือกสัญชาติ

สารตั้งต้น

คนสู้ไฟ

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ คลี่คลายลงแล้วในหลายจุด จุดที่ยากลำบากที่สุด คือทีมที่ต้แงบุกเข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่อดับไฟ ซึ่งยากต่อการคาดคะเนอันตรายที่อยู่ตรงเบื้องหน้า  สารตั้งต้นติดตามภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการเข้าไปดับไฟป่าแต่ละครั้งต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ ความยากลำบากในการเข้าพื้นที่ และอีกหลายปัจจัยที่ล้วนแต่เป็นอุปสรรค แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงทำหน้าที่ และพยายามทำให้ภารกิจสำเร็จ  ติดตามเรื่องราวได้ในสารตั้งต้น

34