สารตั้งต้น

เชียงใหม่ลุกเป็นไฟ

สารตั้งต้น

 เชียงใหม่ลุกเป็นไฟ
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

“เชียงใหม่” เมืองที่เคยเป็นเมืองในฝันของหลายคน เพราะอยู่ในภาคเหนือ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง อากาศดีตลอดทั้งปี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครันเหมือนเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพฯ แต่วันนี้กลับกลายเป็นเมืองที่อากาศแย่สุด และติดอันดับต้นของโลกต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ 

ปัญหานี้ เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสภาพอากาศ ภูมิศาสตร์ของเชียงใหม่ และพฤติกรรมการเผาในที่โล่งแจ้ง ส่วนการแก้ไขปัญหานี้ก็มีความพยายามของหลายฝ่าย แต่กลับกลายเป็นว่า ปัญหานี้ ไม่ได้ถูกแก้ไขให้สำเร็จรวมถึงยังไม่มีการป้องกันที่ตรงจุด 

แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกส่วน ทั้งในระดับประเทศและ ภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ปัญหานี้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline