สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

ดินแดนนี้ รับรีไซเคิล

วีดีโอถัดไป

ชุดเคลื่อนที่ เปลี่ยนปอด พิทักษ์หัวใจ

สารตั้งต้น

ดินแดนนี้ รับรีไซเคิล

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา คำว่า "รีไซเคิล" ถูกให้ความหมายไปในเชิงบวก เป็นเครื่องมือช่วยลดขยะให้กับโลก รักษาสิ่งแวดล้อม แต่ในบางพื้นที่ มีคนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนของกิจการ "รีไซเคิล" และพวกเขา เห็นความหมายของคำๆนี้ ต่างออกไปคนละขั้ว

views-icon 289