ศุกร์ เวลา 22.00 -22.30 น.

ในน้ำมีฝ้า บนฟ้ามีฝุ่น

วีดีโอถัดไป

ดินแดนนี้ รับรีไซเคิล

สารตั้งต้น

ในน้ำมีฝ้า บนฟ้ามีฝุ่น

ลุ่มน้ำบางปะกง ที่ถือเป็นแหล่งความมั่นคงของอาหาร ผืนดิน และผืนน้ำที่แปลงเป็นเงินให้ชาวบ้าน  เศรษฐกิจฐานรากที่สร้างรายได้ให้หลายครอบครัว กำลังจะถูกหยุด ด้วยคำว่า "อุตสาหกรรม" ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการสารตั้งต้น ตอน "ในน้ำมีฝ้า บนฟ้ามีฝุ่น" 

114