สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

เด็กแว้น 2019

วีดีโอถัดไป

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สารตั้งต้น

เด็กแว้น 2019

การแข่งรถจักรยานยนต์ซิ่งในประเทศไทย ยังถูกมองว่า เป็นการรวมกลุ่มวัยรุ่น ที่อาจสร้างความเดือดร้อนอยู่ ไม่ว่า จะเป็นการแข่งบน สนาม หรือบนท้องถนน กลุ่มคนเหล่านี้ สะท้อนว่า พวกเขายังถูกมองต่างจากคนทั่วไป  จากการใช้ภาษาจากสังคม ด้วยคำว่า “เด็กแว้น”  
ติดตามเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบขับขี่รถจักรยานยนต์ซิ่งทั้งบนสนาม และบนถนน หลากหลายมุมมอง ในรายการ สารตั้งต้น ตอน “เด็กแว้น 2019” 

views-icon 116