สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

สงวนป่า สงวนใคร?

วีดีโอถัดไป

ศพนี้มีเรื่องเล่า “โทโมโกะ คาวาชิตะ”

สารตั้งต้น

สงวนป่า สงวนใคร?

จากการตรวจสอบของ ส.ป.ก.พบว่าพื้นที่การประกาศเขตปฏิรูปที่ดินกว่า 4 ล้านไร่เกือบทุกจังหวัด เหตุที่ส.ป.ก.ยังเข้าไปจัดสรรสิทธิให้คนยากจนไม่ได้ เพราะอยู่ในมือคนรวย นายทุน ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น นักการเมืองทุกพรรคที่อยู่ในสภา ข้าราชการระดับบิ๊ก ทหาร ตำรวจ และวิธีซอกแซกที่ทำให้ส.ป.ก.ตรวจสอบหาหลักฐานการครอบครองได้ยาก เพราะคนพวกนี้รู้กฎหมาย แบ่งซอยแปลงใส่ชื่อคนอื่นไว้หมด เรียกกันว่า นอมินี แต่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้ดีว่าเป็นที่ของใครที่เป็นเจ้าของตัวจริง

 

สิ่งที่ชาวบ้านรู้กันดีและเป็นปมลึกทางสังคม ความเหลื่อมล้ำ ทำให้ชาวบ้านหลายคนลุกขึ้นสู้ ตัดสินใจเดินทางจากชนบทสู่เมืองหลวง ตั้งคำถามซัดหน่วยงานดูแลป่าทำไมกับชาวบ้านถึงไม่มีโอกาสสู้ หรือรัฐไม่เปิดโอกาสให้สู้

views-icon 108
views-icon 108