สารตั้งต้น

อัจฉริยะนอกระบบ

สารตั้งต้น

อัจฉริยะนอกระบบ

วีดีโอถัดไป

วานร ครองเมือง

สารตั้งต้น

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

"การศึกษาไทย" เป็นหนึ่งหัวข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง นั่นก็เพราะการศึกษาคือรากฐานของทุกสิ่ง ตั้งแต่ทรัพยากรบุคคลในประเทศ ความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและพัฒนาประเทศให้รอบด้านทั้งคุณภาพชีวิตและวิทยาการ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน ระหว่าง "สังคมเมือง" และ "ชนบท" การศึกษาที่ดีตามมาตรฐานจำกัดอยู่กับนักเรียนเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังจ่ายหรืออยู่ในตัวเมือง   การศึกษาภาคบังคับกับการเข้าถึงประชากรวัยเรียนที่ยังไม่ทั่วถึง ส่วนหนึ่งจากปัญหาภายในครอบครัว 
"โฮมสคูล" หรือ "การเรียนแบบบ้านเรียน" กลายเป็นหนึ่งทางเลือกของหลายครอบครัว ที่เชื่อว่า หัวใจของการเรียนรู้อยู่ที่การส่งเสริมให้ลูกได้มีความสุขกับสิ่งรอบตัว และไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบเสมอไป บางครอบครัวยอมที่จะเสียสละเวลา เพื่อมาสนับสนุนและเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกจนประสบความสำเร็จ  แต่ขณะเดียวกัน "โฮมสคูล" เป็น "การศึกษานอกระบบ" ที่ยังไม่ค่อยเป็นยอมรับในสังคมไทยมากนัก จึงมีการตีกรอบและมองว่าแปลกแยก ทั้งที่เด็กแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน เด็กบางคนอาจมีความสามารถเข้าขั้น "อัจฉริยะ" แต่ "การศึกษาในระบบ" อาจไม่ตอบโจทย์กับเส้นทางของเขา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไร เพื่อให้ระบบการเรียนการสอน ตอบโจทย์ทุกระบบ ขอเชิญทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
ติดตามชมรายการ “สารตั้งต้น” ตอน “อัจฉริยะนอกระบบ” วันศุกร์ 26 มิถุนายนนี้ เวลา 22.30 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline