เที่ยงทันข่าว

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.30 น.

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการการดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี”

วีดีโอถัดไป

วางกลยุทธหุ้นร้อน ก่อน-หลังสงกรานต์

เที่ยงทันข่าว

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการการดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี”

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการการดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี” โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานร่วมลงนามครั้งนี้ เพื่อสร้างความโปร่งใส การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการการดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี” โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานร่วมลงนามครั้งนี้ เพื่อสร้างความโปร่งใส

views-icon 2