เที่ยงทันข่าว

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.30 น.

การไฟฟ้านครหลวงจัดงานรณรงค์ความปลอดภัย ประจำปี 2559

วีดีโอถัดไป

การไฟฟ้านครหลวง จับมือภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณรัฐสภา

เที่ยงทันข่าว

การไฟฟ้านครหลวงจัดงานรณรงค์ความปลอดภัย ประจำปี 2559

การไฟฟ้านครหลวงตั้งเป้าลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการรณรงค์สร้างสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง ด้วยการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง พร้อมสาธิตการทำ CPR  การติดป้ายเตือนและสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย  พร้อมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของตนเองและการสร้างจิตสำนึกด้วยการส่งประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “ความปลอดภัยในสำนักงาน” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน 

views-icon 113