เป็นเรื่องเป็นข่าว

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 17.30 น.

ถอดรหัส "ซูจี" แม่ของชาวเมียนมาร์บนแผ่นดินไทย

วีดีโอถัดไป

'84 ปี ต้นไม้ประชาธิปไตย'...ไม่ตายแต่(ยัง)ไม่โต

เป็นเรื่องเป็นข่าว

ถอดรหัส "ซูจี" แม่ของชาวเมียนมาร์บนแผ่นดินไทย

ผู้สื่อข่าวอาวุโส กวี จงกิจถาวร และประธานหอการค้า จ.สมุทรสาคร ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า... แรงงานเมียนมาร์คือแรงงานชั้นดี มีแต่คนคอยแย่งกัน เขาไม่มีทางหนีกลับบ้าน ซึ่งค่าแรงส่วนใหญ่มากกว่า 300 บาท บางรายถึง 500 บาทต่อวันก็มี ขณะที่ประเทศพม่าค่าแรง 100 บาทต่อวันเท่านั้น

views-icon 0