เป็นเรื่องเป็นข่าว

ขีดเส้นตาย โละ ส.ว.!

เป็นเรื่องเป็นข่าว

ขีดเส้นตาย โละ ส.ว.!
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

“เป็นเรื่อง เป็นข่าว” – รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก (อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) กล่าวว่า ถ้าหากให้เอา ส.ว. 250 ออกไปก่อน ต้องมาดูว่าสิ่งที่อยากให้เขาออกเหตุอยู่ตรงไหน ถ้าเหตุอยู่ตรงที่ว่าทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ทำให้เกิดสิ่งที่บ้านเมืองไม่สามารถเดินหน้าได้ ถ้าเหตุเป็นเช่นนั้นเอาเลย 250 ส.ว.ออก แต่ถ้าเหตุเป็นเพราะมี ส.ว.ผล คือ มีนายกฯขึ้นมา และไม่พอใจนายกฯ เพราะว่า เหตุของการที่ ส.ว.ลงมติได้มาซึ่งนายกฯไม่เอาไม่เห็นด้วย ถ้าเอาเรื่องนี้ออกเหตุผลอื่นมีปัญหาไหมควรแก้ตรงที่มีปัญหา มันมีความเป็นได้แต่ความเป็นไปได้อยู่ที่ตรงไหน ถ้าเอาอำนาจหน้าที่การลงมติการเลือกนายกฯออกก่อน แล้วจำกัดการทำหน้าที่หรือการใช้อำนาจของ ส.ว.ในบางเรื่องที่คิดว่าเป็นประเด็นออกเห็นด้วยไหม มันต้องมีเหตุและผล.
.
ทางด้าน พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม (สมาชิกวุฒิสภา) มีความเห็นว่า ทุกฝ่ายอ้างตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตย ประชาธิไปไตยมีความเห็นต่างที่จะต้องหาข้อยุตินั้นให้ได้ แต่มิใช่ว่าเป็นขบวนการที่ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาแล้วบีบบังคับให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ชอบเผด็จการ แต่ท่านกำลังพูดกำลังยื่นเงื่อนไขตามแนวทางเผด็จการซึ่งคิดว่าเป็นหนทางที่ไม่ถูกต้อง และข้อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มาร่างรัฐธรรมใหม่ทั้งฉบับว่า ส่วนตัวเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะในบางมาตรามองว่ามีปัญหา แต่อีกด้านมองว่าก็ยังมีส่วนดี จึงอยากให้แก้ไขเป็นรายมาตราดีกว่า แต่จะให้ไปตั้ง สสร. ขึ้นมาร่างใหม่ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าส่วนที่ดีจะยังคงอยู่ เปรียบเหมือนไปเปิดโอกาสให้เขารื้อบ้านเราทิ้งแล้วสร้างใหม่ ไม่รู้ว่าเขาจะยังคงบานประตูและหน้าต่าง ที่เราชอบไว้หรือไม่ และเมื่อถึงช่วงนั้นไม่ว่าเราจะทักท้วงอย่างไร เขาก็ไม่ฟัง จึงเป็นการยากที่เราจะได้บานประตู และหน้าต่าง ที่เราชอบกลับคืนมา.

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline