เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

เมืองกอนดาว ประเทศเวียดนาม

วีดีโอถัดไป

รัฐตรังกานู ประเทสมาเลเซีย

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

เมืองกอนดาว ประเทศเวียดนาม

รายการเปิดตำนานกับเผ่าทอง อาจารย์เผ่าทองจะพาท่านผู้ชมไปภาคใต้ของประเทศเวียดนาม นั่นคือเมือง กอนดาว เมืองที่คนไทยน้อยคนที่จะเคยไปสัมผัส วันนี้อาจารย์เผ่าทองจะพาท่านผู้ชมไปชมประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของเมืองกอนดาว ที่เปรียบเหมือน เกาะตะรุเตา ของประเทศไทยเรานะครับ ไปชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเมื่อครั้งถูกรุรานโดย สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส กอนดาวนับว่าเป็นเมืองแห่งคุก แม้จะมีอาคารสถาปัตยกรรมสวยงาม แต่ตึกเหล่านั้นก็เป็นส่วนนึงของคุกที่ใช้คุมขังประชากร ชาวเวียดนามครับ หลังจากพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่อ

views-icon 144

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย