เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

วีดีโอถัดไป

เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

สัปดาห์นี้อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ จะพาท่านผู้ชมไปเปิดตำนานกันที่ปลายด้ามขวานของประเทศไทยเรานะครับ นั่นก็คือ จังหวัดปัตตานี  ปัตตานีมีมนต์เสน่ห์ ให้น่าค้นหา ความน่ารักของพี่น้องในจังหวัดปัตตานี  ความเชื่อทางศาสนา ที่มีหลากหลายความเชื่อที่อยู่ร่วมกัน ชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของพี่น้องชาวปัตตานี ไปด้วยกัน

views-icon 53