ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม

วีดีโอถัดไป

Kritchen by ชาคริต EP.1 | “เอ ไชยา”

Kritchen by ชาคริต

เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม

รายการเปิดตำนานกับเผ่าทอง สัปดาห์นี้ มาครบทุกรสชาติความสนุกสนาน แบบ เอ็กซ์คูลซีพ กันที่เมืองนาตรัง หรือญาจาง ประเทศเวียดนาม เดินทางแบบเอ็กซ์คูลซีพ กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เมืองญาจางที่มีทั้งทะเลที่สวยงาม มีชายหาดความยาว 10 กิโลเมตร  และโบราณสถานน่าสนใจ วัดวาอารามที่สวยงามให้ท่านผู้ชมได้ศึกษา ติดตาม เป็นเมืองที่เป็นเมืองพักผ่อน หย่อนใจ ไหลากหลายรูปแบบจริง ๆ ครับ

29