เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-10.25 น.

เมืองซานฟรานโบลู ประเทศตุรกี

วีดีโอถัดไป

ศรีลังกา

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

เมืองซานฟรานโบลู ประเทศตุรกี

สัมผัสเมืองเก่าแก่ ของประเทศตุรกี นั่นคือ ซานฟรานโบลู เมืองเล็กๆ ที่ได้ร้บอิทธิพลตะวันตก แต่ยังคงรักษาความเป็นอยู่แบบ ชาวเตอร์กิชไว้อย่างสวยงาม เดินชมบรรยากาศสบายๆ ชมความสวยงามของตัวเมืองเก่า ชมพิพิธภัณฑ์โบราณที่ทำจากบ้านโบราณ พลาดไม่ได้ ชิมกาแฟแบบ เตอร์กิช คอฟฟี่ และอาหารจะแปลกตา แปลกลิ้น

views-icon 96
views-icon 96