เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-10.25 น.

ศรีลังกา

วีดีโอถัดไป

อินทรามูรอส ประเทศฟิลิปปินส์

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

ศรีลังกา

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ พาเที่ยวศรีลังกาประเทศแห่งพระพุทธศาสนา และเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองแห่งนี้ 

views-icon 87
views-icon 87