เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-10.25 น.

อินทรามูรอส ประเทศฟิลิปปินส์

วีดีโอถัดไป

มอมะกัน เมืองทวาย ประเทศพม่า

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

อินทรามูรอส ประเทศฟิลิปปินส์

รายการ เปิดตำนานกับเผ่าทอง" วันอาทิตย์นี้ พาเที่ยว "อินทรามูรอส" ประเทศฟิลิปปินส์ เดินเล่นยามค่ำคืน ย่านเมืองเก่า อินทรามูรอส ชมร่องรอยอารยธรรมของเมือง พบกับการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ และเครื่องแต่งกาย ของชาวฟิลิปปินส์ และอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยการนั่งรถม้าชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ยามเย็น ซึ่งเป็นย่านโบราณที่สำคัญของฟิลิปปินส์

views-icon 88
views-icon 88