“บิ๊กอ๊อด” เปิดตัวทีมงาน มั่นใจนั่งเก้าอี้นายกส.บอล ต่ออีกสมัย