สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แจ้งกำหนดการวันเลือกตั้งนายกฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่




สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แจ้งกำหนดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดประชุมสำคัญ 2 งาน ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 2 เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์  2567  คือ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการ หลังนายกสมาคม แสดงความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง  และสภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง

 

ส.บอล แจ้งชื่อสมาชิกมีสิทธิ์ออกเสียง เลือกนายกบอลไทย

ส.บอล ประกาศหมายเลข ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอล

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พีพีทีวี
5 ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

1.การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะจัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2567 ตามข้อบังคับลักษณะปกครองและพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา ถึง 12.30 นาฬิกา โดยมีวาระสำคัญๆ ดังนี้
วาระที่ 1 นับองค์ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่าการประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน 
วาระที่ 3 สุนทรพจน์ของนายกสมาคม
วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา 
4.1 การแต่งตั้งสมาชิกเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุม
4.2 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคม
4.3 รายงานผลการดำเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา
4.4 การนำเสนองบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
4.5 การรับรองฐานะการเงิน
4.6 การขออนุมัติงบประมาณ
4.7 การขออนุมัติรับสมาชิก 
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.การประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการ ครั้งที่ 1/2567
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการ ครั้งที่ 1/2567 โดยจะเริ่มขึ้นในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จการ 
เนื่องจากนายกสมาคม แสดงความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งทำให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วย จึงต้องมีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ โดยมีวาระสำคัญๆ ดังนี้
วาระที่ 1 นับองค์ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่าการประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
วาระที่ 2 เพื่อพิจารณา
2.1 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัตรออกเสียงลงคะแนน
2.2 การเลือกตั้งองค์คณะตุลาการ
2.3 การเลือกตั้งสภากรรมการ
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 

9 ก.พ. ไหว้ตรุษจีน 2567 จุดธูปกี่ดอก เวลาไหนดี พร้อมทิศมงคลเสริมเฮง

สภาพอากาศวันนี้ ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น กทม. – 8 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง

พบ"น้องพร"มีโทรศัพท์อีกเครื่องใช้ติดต่อ"ช่างกิต"

TOP ข่าวกีฬา
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ