“โปรเม” ตี 6 โอเวอร์ "โปรโม" รั้งที่ 5 ร่วม “ธรอนเบอร์รี่ ครีก”