“เมสซี่เจ” เข้าพิธีอุปสมบท รับฉายา “ชนาสโภ” ผู้แกล้วกล้าในหมู่ชน