“เดวิสคัพไทย” มั่นใจชนะ “ศรีลังกา” แม้ไม่ถนัดคอร์ตดิน