“สภาอุตสาหกรรมไทย” จัดวิ่งการกุศล นำรายได้พัฒนาการศึกษา