"ชัปปุยส์" ยิ้มรับกำลังใจจากคนพิเศษช่วยให้ประสบความสำเร็จ