“แข้งฝรั่งเศส” เตรียมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสุงสุด