เบื้องหลังความสำเร็จของ “ชิพ นครินทร์” ในเส้นทางนักบิดอาชีพ