“โชคทวี พรหมรัตน์”จาก“โค้ชทีมชาติ”สู่โค้ชพ่อพิมพ์ของชาติ