ปิดฉาก "เจียงฮายเกมส์" สุดประทับใจ ส่งไม้ต่อ "ศรีสะเกษ"