อียู กร้าวไม่เปิดเจรจาร่างเบร็กซิทรอบใหม่ ชี้ฉบับเดิมดีที่สุดแล้ว