ข่าวเด่นของแท็ก คนยากไร้

พบชื่อผู้พิการขอนแก่นถูกสวมสิทธิ์รับเงินคนยากไร้จากนิคมสร้างตนเองถึง 4 ครั้ง
ประเด็นร้อน

พบชื่อผู้พิการขอนแก่นถูกสวมสิทธิ์รับเงินคนยากไร้จากนิคมสร้างตนเองถึง 4 ครั้ง

นอกจากการตรวจสอบ การทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่พบความผิดเกือบทั่วประเทศ การตรวจสอบล่าสุด ยังพบว่า เงินอุดหนุนผู้ยากไร้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้กับนิคมอุตสาหกรรมสร้างตนเอง มีข้อมูลการทุจริตเช่นกัน จากการลงพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมสร้างตนเองอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พบข้อมูลเจ้าหน้าที่นำชื่อสามาชิกในกลุ่มสร้างอาชีพไปสวมสิทธิ์เบิกเงินถึง 65 ครั้ง และบางคนได้เงินไม่ครบจำนวน

อ่านเพิ่มเติม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ