แท็ก ทันตกรรม


ข่าวเด่นของแท็ก ทันตกรรม

นศ.ปริญญาเอกนิเทศฯ ม.หอการค้า เผยผลวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทันตกรรมไทย โตสุดในเอเชีย
ประเด็นร้อน

นศ.ปริญญาเอกนิเทศฯ ม.หอการค้า เผยผลวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทันตกรรมไทย โตสุดในเอเชีย

ธุรกิจบริการรักษาทันตกรรมเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้จำนวนมากให้ประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดด โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริการทันตกรรมในประเทศที่พัฒนาแล้วมีราคาสูง การรอคิวใช้บริการทันตกรรมยาวนาน ระบบประกันสุขภาพของรัฐไม่ครอบคลุมการใช้บริการทันตกรรม และนโยบายรัฐในกลุ่มประเทศที่เป็นแหล่งเป้าหมายในการเดินทางไปใช้บริการทันตกรรม ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ติดอยู่ในประเทศเป้าหมายระดับโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดใกล้เคียงกับอินเดียและมาเลเชีย

อ่านเพิ่มเติม